Kilpailu- ja tasoitustoimikunta


Kilpailutoimikunta suunnittelee, kehittää ja toteuttaa Nordcenterin golfseuran kilpailutoimintaa. Tavoitteena on tarjota monipuolisia kilpailuja, jotka vastaavat jäsenistön toiveita. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 jäsentä ja se kokoontuu päättäminään aikoina sekä tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta.

Toimikunta laatii Nordcenterin vuosittaisen kilpailukalenterin ja kilpailukuvaukset. Toimikunta vastaa seuran kilpailuiden käytännön asioiden järjestämisestä (kilpailujohtaja, kilpailumääräykset, sarjajaot, palkinnot ja palkintojen jakaminen, startterit, tuomarit jne.)

Kilpailutoimikunnan yhteydessä toimii tasoitustoimikunta, johon kulloisenkin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja kutsuu 2-3 muuta jäsentä. Tasoitustoimikunta vastaa tasoitusmääräysten noudattamisesta seurassa. Tasoitusten säännöllisestä ylläpidosta huolehtii edelleen caddie master.

Kilpailutoimikunta valmistelee lisäksi seuran kilpailutoimintaan sekä kilpapelaamiseen liittyvän talousarvion ja vastaa sen toteutumisesta. Lisäksi toimikunta määrittelee kilpapelaamisen periaatteet ja tuo siihen liittyvät esitykset hallituksen hyväksyttäväksi. Kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu myös vastata edustuspelaajien kilpailutoiminnasta hyväksytyn talousarvion mukaisesti ja hyväksyä kilpailumatkaesitykset ja -laskut seuraa koskevien kustannusten osalta. Osallistumismaksuja maksetaan kaudella 2017 vain jokaisen päätourin SM-kisoista.

Toimikunta myös ratkaisee sen tietoon saatetut erimielisyydet ja sääntöepäselvyydet, jos kilpailussa ei ole ollut tuomaria sekä ylläpitää omalta osaltaan paikallissääntöjä.

Kilpailutoimikunta 2017

 1. Susanna Andersson  , puheenjohtaja
 2. Taina Aro
 3. Jukka Paasivaara
 4. Juha Väätäinen
 5. Stigu Lindqvist

Tasoitustoimikunta 2017

 1. Susanna Andersson , puheenjohtaja
 2. Mikael Charpentier
 3. Virve Kuusela
 4. Jukka Paasivaara

Klubin edustuspelaaminen


 • Edustuspelaajan valinta tapahtuu kilpailu- ja tasoitustoimikunnan, NGCC ry:n hallituksen ja valmentajien kanssa yhteistyössä.
 • Valinnat tehdään käytettävä budjetti huomioiden.
 • Edustuspelaajille voidaan korvata ulkopuolisen antamaa alkuperäistä tositetta vastaan välittömät kilpailuun liittyvät kulut. Näitä voivat olla kilpailumaksut, harjoituskierrosmaksut ja valmennusmaksut.
 • Jokaisen edustuspelaajaksi hakevan on toimitettava kilpailutoimikunnalle kauden alussa vuosisuunnitelma, josta tulee käydä ilmi haettavan tuen jakautuminen. Vasta tämän jälkeen pelaajalle voidaan myöntää tukea.

VELVOLLISUUDET JA TUEN EDELLYTYKSET

 • NGCC:n kotiseurajäsenyys
 • Pelaajan on edustettava kilpailuissa NGCC:tä
 • Pelaajan on osallistuttava NGCC:n mestaruuskilpailuihin. Poisjäänti on hyväksyttävissä vain painavista syistä.
 • Golfetiketin ja -sääntöjen noudattaminen.

KAUSI 2017
Ry:n hallitus on päättänyt maksaa tukea vain SM-kisojen kilpailumaksuihin.

Ry korvaa SM-kilpailuihin liittyviä kuluja seuraavasti:

 • Eri tourien (FT, FJT, Mid ja Seniori) kilpailumaksut. Myös eri tourien joukkue-SM-kisojen kilpailumaksut korvataan. Jos laskutuslupaa ei ole ilmoitettu kilpailun järjestävään seuraan, niin pelaajalle maksetaan kulukorvaukset tositteita vastaan.
 • Ry korvaa myös yllämainittuihin kisoihin osallistujille 1 poletin per kierros. Harjoituskierrosmaksuja ei korvata.
 • Ry ei korvaa myöskään muita kuluja. Mahdollisista matkakustannuksista päättää Oy:n hallitus.
 • Hakemukset kilpailumaksujen korvauksista on osoitettava kilpailutoimikunnalle. Ellei kulukorvausesitystä ole tehty, ei ry ole velvollinen maksamaan kulukorvauksia.

RAJOITUKSIA KAUDELLE 2017

 • Pelaaja voi saada tuen yhteen henkilökohtaiseen SM-kilpailuun kaudessa. Tuki maksetaan enintään 5 pelaajalle per SM-kilpailu. Epäselvissä tapauksissa lopullisen päätöksen tekee kilpailutoimikunnan puheenjohtaja oman budjettinsa rajoissa.
 • Oy ei maksa kaudella 2017 matkakustannuksia.
Naisten sauna toistaiseksi poissa käytöstä