Miestoimikunnat


Nordcenterin miestoimikunta järjestää golftapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa seuran miesjäsenille. Toimikunta vastaa ympärivuotisesta valmennuksesta, huolehtii yleisen golfkulttuurin kehittymisestä ja edistää miesjäsentensä viihtymistä Nordcenterissä.

Toimikunta koostuu 4-7 jäsenestä ja sen toimintaa koordinoi kapteeni. Toimikunta valitaan vuodeksi ja kapteeni kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunta laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka rungon muodostavat vuosien aikana kehittyneet ja perinteiksi vakiintuneet tapahtumat.

Miestoimikunta vastaa myös miesten klubimatkoista ja seuraotteluista sekä seuran sisäisestä sääntökoulutuksesta.

Toimikunnan tavoitteena on tarjota entistä laajemmalle joukolle miesjäseniä kiinnostavia, korkealaatuisia palveluita ja tapahtumia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Miestoimikunta:

Joakim Gyllenbögel, 040 560 3914

Jukka Paasivaara, 044 561 1959

Jorma Sonninen, 0400 404 657

Heikki Vahtera, 040 546 2751

Kapteenina toimii Mikael Charpentier

Naisten sauna toistaiseksi poissa käytöstä