Nordcenterin paikallissäännöt 2018


Molempia kenttiä (FREAM + BENZ) koskevat paikallissäännöt:

 1. Pelialueella olevat istutetut, tukipuin tuetut puut ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta haitan vaikutuksesta säännön 24-2 mukaisesti.
 2. Sorapäällysteiset pintasalaojat ovat kunnostettavaa aluetta. Pelaaja saa vapautua vaikutuksesta ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaisesti.
 3. Puuhakkeella katetut alueet ovat kentän oleellisia osia.
 4. Syvät veden valumaurat hiekkaesteissä ovat epänormaaleja kenttäolosuhteita. Pelaaja saa vapautua vaikutuksesta ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaisesti.
 5. Irtokivet hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja, jotka saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)
 6. Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä̈ haitasta (s 130-131), joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
  Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.
 7. Pelialueella pallo, joka on uponnut omaan alastulojälkeensä, voidaan nostaa ja puhdistaa ja pudottaa ilman rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se oli, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen.Huomautus: Pallo on “painunut omaan alastulojärkeensä”, kun se on omassa alastulojäljessään ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Pallon ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa ollakseen maahan painunut (esim. ruoho, irralliset luonnonhaitat ja vastaavat voivat olla pallon ja maapohjan välissä).Poikkeukset:1)Pelaaja ei voi ottaa vapautusta tämän paikallissäännön nojalla, jos pallo on uponneena hiekkaan muualla kuin lyhyeksi leikattua alueella.2)Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos jokin muu syy kuin tämän paikallissäännön olosuhde tekee lyönnistä selvästi epätarkoituksenmukaisen.
 8.  Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).
 9. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa .Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:- Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.
  – Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
  – Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.Huom! Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.
 10. Etäisyysmittarin käyttö on sallittu.Vain Freamia koskeva paikallissääntö:
  Reikä nro 8:n vasemmalla puolella olevan sivuvesiesteen rajan takana olevat kaikki alueet (myös viheriöstä lähtevä kannas) ovat vesiestettä.Vain Benziä koskeva paikallissääntö:
  Kaikki vesiesteet ovat sivuvesiesteitä.Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
  Reikäpeli: reiän menetys, Lyöntipeli: kaksi lyöntiä