Kentänhoidon tiedote vk 39


Syystyöt ovat täydessä käynnissä. Viime viikolla painopiste oli Fream viheriöiden holkki-ilmastuksessa. Tällä viikolla jatkamme Freamin väylien holkitusta. Holkituksen yhteydessä väylille levitetään myös hiekkaa.
Työ on hidasta ja vaikuttaa varsinkin väylien visuaaliseen ilmeeseen kunnes kaikki toimenpiteet on tehty ja holkitus-jäte kerätty pois. Pahoittelemme häiriötä.
Holkituksella poistetaan väyliltä ns. kuitua joka käytännössä on suurimmaksi osaksi kuollutta orgaanista ainesta, eli kuolleita kasvin osia. Kun kuitukerros kasvaa liian tiiviiksi se estää sekä veden että ravinteiden kulkua kasvualustaan.
Lopputuloksena on heikosti kuivuvat pelipinnat. Tästä syystä väylien kattaminen hiekalla säännöllisin väliajoin on ensiarvoisen tärkeää.
Hiekka estää tiiviin kuitukerroksen muodostumista.
Jatkamme edelleen viime viikon myrskyn jälkien siivousta.

T. Kentänhoito

Puhelinnumeromme on vaihtunut, uusi numero on 0600 390755 (0,76€/min+ppm)