Banor | Nordcenter

Toukokuussa Fream kentällä lähdöt 10 tiiltä 

 Siirtosääntö voimassa.

 

Banor


Nordcenters banor, Benz och Fream, erbjuder en underbar miljö med fantastiska egenskaper.

Ombyggda fairways på den äldre Fream-banan slingrar sig genom ett omväxlande landskap – från grönskande havsstrand till höglänt skog med stora höjdskillnader och herrgårdens gamla parkområde. Freams ombyggda greener kröner ronden.
​​​​​​​

Benz är en nyare bana med breda fairways, vackra skogssjöar och greener omgivna av kuperad terräng, vilket bjuder på en trevlig rond på den omväxlande och parkliknande banan. När du anländer kommer du definitivt att trivas här!

Benz

Man blir lätt förtjust i banans omväxlande och naturvackra freeways. Varje freeway är unik och i fullständig harmoni med den omgivande naturen.

Vår parkliknande Benz-bana designades av amerikanske Bradford Benz och öppnades 1993.


Banan slingrar sig runt höglänt skogsmark med breda freeways, vackra skogssjöar och greener omgivna av kuperad terräng. En rond på denna parkliknande bana blir lyckad även om man råkar slå fel någon gång.


Man blir lätt förtjust i banans omväxlande och naturvackra freeways. Varje freeway är unik och i fullständig harmoni med den omgivande naturen. Hålen nummer 9 och 18 kan anses vara banans ”signature holes” – de är belägna på var sin sida av en tjusig damm.


Se vår banpresentation (på finska)

Fream

Fream-banans mest minnesvärda egenskap är den omväxlande terrängen med stora nivåskillnader och underbara vyer.

Nordcenters äldre bana, som designades av amerikanske Ronald W. Fream, öppnades i augusti 1988. Fream innebar en omdaning av planeringen av golfbanor i Finland, och banan blev omgående ett flaggskepp både i fråga om byggsätt och miljö.

Fream-banans mest minnesvärda egenskap är den omväxlande terrängen med stora nivåskillnader och underbara vyer. Banan slingrar sig i ett varierat landskap från grönskande havsstrand till höglänt skog med stora höjdskillnader och herrgårdens gamla parkområde.


Nästan alla teeplatser, freeways och greener gjordes om i den omfattande ombyggnad som inleddes 2007. Banans originalkaraktär har bevarats så långt som möjligt. Detta har varit möjligt tack vare att banans ursprungliga designer har medverkat i ombyggnationen.


Se vår banpresentation (på finska)