Nordcenterin peliohjesääntö 2021 | Nordcenter

Toukokuussa Fream kentällä lähdöt 10 tiiltä 

 Siirtosääntö voimassa.

 

Nordcenterin peliohjesääntöPeliohjesääntö kaudelle 2024

Alla Nordcenterin peliohjesääntö kaudelle 2024, jonka voit tulostaa PDF-muotoisena oheisesta valikkopainikkeesta.


1. Yleistä

Nimetty pelioikeuden käyttäjä on pelaaja, jolle osakkeeseen liittyvän pelioikeuden haltija on nimennyt pelioikeuden. Kaikki muut pelaajat ovat GF-pelaajia (green fee -pelaajia). Nimetyn pelioikeuden käyttäjän perheenjäseniksi luetaan avio- tai avopuoliso ja 24-vuotiaat sekä sitä nuoremmat lapset.

Kutsuvieraspelaaja on GF-pelaaja, jonka nimetty pelioikeuden käyttäjä tai hänen perheenjäsenensä on kutsunut pelaamaan omaan peliryhmäänsä.


2. Pelioikeuden käytön edellytys

Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden käyttö edellyttää, että osakkaan kaikkiin osakkeisiin liittyvät yhtiökokouksen määräämät maksut on maksettu ja että pelioikeudelle on nimetty yksi käyttäjä tai että pelioikeus on vaihdettu pelilipuiksi.

Pelaaminen yhtiön kentillä edellyttää peliajan varaamista caddiemasterin toimistossa tai yhtiön käyttämän sähköisen varausjärjestelmän kautta. Peliaikoja voi varata ennakkoon vain yhden per päivä. Pelipäivänä voi varata toisen peliajan vähintään 5 tuntia myöhemmälle ajalle.

Jokaisen pelaajan on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava caddiemasterin toimistossa tai sähköisellä järjestelmällä ennen pelikierroksen alkua. Pelaajan on oltava aloituspaikalla valmiina aloittamaan pelikierros määrättynä lähtöaikana.


3. Nimetyn pelioikeuden käyttäjän oikeudet

Nimetyllä pelioikeuden käyttäjällä ja hänen perheenjäsenillään ei ole tasoitusvaatimusta.

Nimetty pelioikeuden käyttäjä ja hänen perheenjäsenensä voivat veloituksetta varata vapaana olevan peliajan itselleen ja samassa lähdössä pelaaville kutsuvierailleen enintään kolme päivää etukäteen.

Nimetyllä pelioikeuden käyttäjällä ja hänen perheenjäsenillään on mahdollisuus lunastaa 150 eurolla/henkilö (sis. alv) Timanttivarausoikeus, joka tarkoittaa henkilökohtaista koko pelikauden voimassa olevaa oikeutta varata itselleen ja kutsuvierailleen peliaikoja enintään kolme viikkoa etukäteen.

Nimetyn pelioikeuden käyttäjän perheenjäseniltä perittävä kierroskohtainen GF-maksu on esitetty kohdassa 9.

Nimetyn pelioikeuden käyttäjän perheenjäsenen pelaaminen ei edellytä pelioikeuden nimetyn käyttäjän mukanaoloa kierroksella.

Nimetyn pelioikeuden käyttäjällä ja hänen perheenjäsenillään on oikeus tuoda omaan peliryhmäänsä enintään kolme kutsuvieraspelaajaa. Kutsuvieraspelaajalta perittävä kierroskohtainen GF-maksu on esitetty kohdassa 9. Pelioikeuden käyttäjä on vastuussa kutsuvieraidensa käytöksestä.

Mikäli henkilö on nimetty pelioikeuden käyttäjäksi useampaan kuin yhteen pelioikeuteen niin hän voi pelata itse yhtä pelioikeutta käyttäen ja tuoda omaa varausoikeuttaan käyttäen omaan peliryhmäänsä ilman GF-maksua yhden vieraan kutakin muuta hänelle nimettyä pelioikeutta kohden.


4. Green fee -pelaaminen

Vieraspelaajien tasoitusvaatimus on 54. Vieraspelaajan greenfee -maksu (GF-maksu) on esitetty kohdassa 9.

Vieraspelaaja voi varata peliajan enintään kaksi päivää etukäteen.

Mikäli vieraspelaaja haluaa varata peliajan edellä mainittua rajoitusta aikaisemmin, tulee hänen sopia varauksesta, GF-maksusta ja peliajan perumisoikeudesta etukäteen toimitusjohtajan tai toimistopäällikön kanssa.


5. Pelilipun käyttö pelaamiseen

Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden voi vaihtaa 25 pelilippuun maksamalla yhtiökokouksen määräämän vaihtomaksun.

Yksi pelilippu oikeuttaa yhden pelikierroksen pelaamiseen ilman erillistä pelimaksua. Pelilipun voi jakaa kahteen yhdeksän reiän pelikierrokseen. Pelilippua ei voi toimittaa jälkikäteen. Pelilipun haltijalla ei ole oikeutta tuoda peliryhmäänsä kutsuvieraita. Pelilipun haltija voi varata vapaana olevan peliajan itselleen enintään kolme päivää etukäteen.


6. Varatun peliajan peruminen

Varatun peliajan voi perua, jos perumisen tekee viimeistään 2 tuntia ennen lähtöaikaa. Mikäli pelaaja (nimetty pelioikeuden haltija, hänen perheenjäsenensä, kutsuvieraspelaaja tai vieraspelaaja) ei käytä varattua lähtöaikaa eikä sitä ole peruttu em. määräajan puitteissa, veloitetaan pelaajalta 50 % ko. ajankohdalle määrätystä GF-maksusta.

Mikäli pelaaja jättää aikavarauksen perumatta toistuvasti, menettää hän oikeuden peliajan varaamiseen kuukaudeksi.

Mikäli pelaaja jättää peruuttamatta osallistumisensa klubitapahtumaan tai kilpailuun ilman pätevää syytä, veloitetaan häneltä klubitapahtuma- tai kilpailumaksu. Peruutuksen on tapahduttava viimeistään tapahtumaa tai kilpailua edeltävänä päivänä klo 14.00 mennessä.


7. Muu ohjeistus

Kansainvälisesti hyväksytyn golfetiketin ja peliturvallisuuden ylläpitämiseksi jokaiselta golfkentällä pelaavalta henkilöltä edellytetään, että hänen tietonsa löytyvät Suomen Golfliiton e-birdie järjestelmästä tai vastaavasta ulkomaisen golfseuran järjestelmästä.

Pelaajalla tulee olla siisti peliasu niin kentällä kuin harjoitusalueillakin (ei farkkuja). Puhelimen käyttö ei saa häiritä kanssapelaajia. Koirat tulee pitää kytkettynä. Koiran saa ottaa mukaan kentälle, mikäli siitä ei ole haittaa kanssapelaajille.

Pelattuaan 9 reikää pelaaja ei saa golfsääntöjen mukaan tarpeettomasti viivytellä peliä asioidessaan klubiravintolassa / kioskilla ennen jatkamista seuraavalle reiälle.

Alle 15-vuotiaat eivät saa käyttää golfautoa Nordcenterin alueella. Yksityisissä golfautoissa tulee olla liikennevakuutus. Golfauton käytössä pätevät normaalit tieliikenteen alkoholirajat ja muut tieliikennesäännöt.


8. Poikkeaminen peliohjesäännöstä

Yhtiön toimitusjohtajan etukäteen antamalla päätöksellä voidaan tästä peliohjesäännöstä poiketa lukuun ottamatta asioita, jotka yhtiökokous on päättänyt.

Toimitusjohtajalla ja toimistopäälliköllä on edellä mainituista varausrajoituksista poiketen oikeus varata peliaikoja GF-maksua vastaan pelaajille, pelaajaryhmille ja erilaisten tuotepakettien ostajille.


9. GF-maksut (pelikierrosmaksut)

Kierroskohtaiset GF-maksut (sis.alv) ovat enintään:

Nimetty pelioikeuden käyttäjä 0 euroa

Nimetyn pelioikeuden käyttäjän perheenjäsen 70 euroa

Kutsuvieraspelaaja 70 euroa

Vieraspelaaja 105 euroa

Yhtiö päättää dynaamisen hinnoittelun periaatteella edellä mainittujen pelikierrosmaksujen alentamisesta. Alennetusta hinnoittelusta tiedotetaan etukäteen yhtiön kotisivuilla ja yhtiön viikkotiedotteissa.