14.9. -> Arkipäivisin kaikki Benz lähdöt 10 teeltä
 

Paikallissäännöt

Nordcenterin paikallissäännöt kaudelle 2022
Kaikki kentällä olevat mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta Säännön 16.1 mukaisesti.

Nuoret puut, jotka on merkitty tukikepein, ovat kiellettyä pelialuetta. Jos pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä Säännön 16.1f nojalla. Jos pelaajan pallo on estealueella ja tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä rangaistuksella Säännön 17.1e mukaisesti tai ilman rangaistusta Säännön 17.1e(2) nojalla.

Sorapäällysteiset pintasalaojat ovat kunnostettavaa aluetta. Pelaaja saa vapautua vaikutuksesta ilman rangaistusta Säännön 16.1 nojalla.

Puuhakkeella katetut alueet ovat yleistä pelialuetta.

Bunkkereissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta, josta voi vapautua Säännön 16.1c nojalla.

Pallon ollessa yleisellä pelialueella, pelaaja voi vapautua Säännön 16.1 nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, jos se on:

  • enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja

  • enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Vain Fream kenttää koskeva paikallissääntö:

Punaiset estealueet (jotka on merkitty vain toiselta puolen) Fream-väylien 4, 6 ja 8 vasemmalla puolella sekä Benz-väylien 2 ja 4 vasemmalla puolella jatkuvat äärettömyyteen.

​​​​Vain Benz-kenttää koskeva paikallissääntö:

Kaikki estealueet ovat punaisia estealueita.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: yleinen rangaistus (kaksi rangaistuslyöntiä)