Pelimuotoja | Nordcenter

 

 Siirtosääntö voimassa.

 

Golfin pelimuotoja

Eri pelimuotojen kuten scramble, shamble, greensome jne. kuvaukset​​​​​​​​​​​​​​Golfin pelimuotoja​​​​​​​

​​​​​​​

Golfissa on useita pelimuotoja, joista yleisimmät ovat lyöntipeli ja reikäpeli. Golfpeli voi olla yksilöpeli, paripeli tai joukkuepeli. Erilaiset pelimuodot kuitenkin tekevät golfinpelaamisesta mielenkiintoista ja mahdollistavat hyvin eritasoistenkin pelaajien pelaamisen esimerkiksi samassa kilpailujoukkueessa.

Tarkemmat säännöt löytyvät sääntökirjasta osiosta IX tai verkosta osoitteesta www.randa.org

Joukkue- ja paripelimuotoja

Scramble

Scramble on 2-4 hengen joukkuekilpailu. Scramblessa kaikki joukkueen pelaajat lyövät avauslyönnin, jonka jälkeen päätetään, kenen pallolla jatketaan. Valitun pallon paikasta jatketaan niin, että kaikki joukkueen pelaajat lyövät omat pallonsa. Näin jatketaan aina reikään asti. Scramble ei ole virallinen pelimuoto, minkä vuoksi sen kilpalumääräyksissä on kerrottava mm., miten ryhmän tasoitus määräytyy, mikä lyöntijärjestys on, miten pallo pudotetaan tai asetetaan valittuun paikkaan jne.


Kukin pelaaja asettaa vuorollaan pallonsa aina mahdollisimman lähelle alkuperäistä merkittyä paikkaa (max. 15 cm päähän) ja lyö. Pallon asemaa ei saa asettamisen jälkeen enää muuttaa, eikä pallon makuuta parantaa. Hiekkaesteestä tai raffista lyötäessä pallon makuu palautetaan jokaiselle ennen lyöntiä samaksi kuin ensimmäisellä pallolla oli. Esimerkiksi, jos ensimmäinen pallo on jalanjäljessä, kaikki lyövät palloa jalanjäljestä. Raffista ei voi tulla semiraffiin, semiraffista ei voi tulla väylälle ja väylältä ei voi tulla viheriölle.


Viheriöllä pallon paikka merkitään, ja kaikki joukkueen pelaajat puttaavat haluamassaan järjestyksessä. Puttia saa seurata vapaasti mistä vaan, siis myös puttilinjan jatkeelta pallon takaa. Kupin viereen pysähtyneen putin saa jatkaa kuppiin ennen kuin kaikki joukkueen jäsenet ovat putanneet edellyttäen, että pallo on merkitty ennen puttaamista.
Jos joukkue joutuu lyömään varapallon, valitaan pelaaja, jonka pallolle varapallot lyödään. Tällä on merkitystä siihen, miltä tiiltä joukkue lyö varapallot. Esim. jos mies pelaa keltaisilta ja hänen parinaan nainen punaisilta ja päätetään lyödä varapallo naisen pallolle, molemmat lyövät varapallon punaisilta.
Kilpailumääräyksissä voidaan asettaa minimimäärä avauksia jokaiselle pelaajalle. Esimerkiksi kolmen pelaajan scramblessä voidaan edellyttää kaikilta vähintään 4 avausta.


Texas Scramble
(virallisissa säännöissä yhdistelmä Florida ja Texas Scramble)

Texas scramblea pelataan kolmen tai neljän hengen joukkueena. Kaikki joukkueen pelaajat lyövät avauslyönnin, jonka jälkeen päätetään, kenen pallolla jatketaan. Pelaaja, jonka pallo valitaan, ei lyö seuraavaa lyöntiä. Joukkueen muut pelaajat jatkavat valitun pallon paikasta. Näin jatketaan aina reikään asti. Jos joukkue joutuu lyömään varapallon, valitaan se, kenen pallolle varapallo lyödään, jolloin tämä pelaaja jättää lyömättä. Kilpailumääräyksissä pelaajien minimi avausmäärä.


Shamble

Shamblea pelataan kolmen tai neljän hengen joukkueena. Siinä joukkueen jokainen jäsen lyö avauksen, minkä jälkeen paras valitaan ja siitä jokainen pelaaja jatkaa oman pallonsa reikään saakka.

Kilpailumääräyksissä määritellään, valitaanko joukkueen yksi vai useampi parhaista tuloksista joukkueen tulokseksi sekä käytetäänkö laskennassa lyöntimäärää vai bogeypisteitä.


Greensome

Greensome on parikilpailu. Siinä kumpikin pelaaja lyö avauslyönnin, jonka jälkeen päätetään, kummalla pallolla jatketaan. Valitulla pallolla jatketaan vuorotellen lyöden aina reikään asti. Greensomessa ei koskaan lyödä varapalloa. Rangaistukset lisätään kullakin väylällä vasta pelatun reiän jälkeen, joten esim. estealuedroppi ei vaikuta lyöntijärjestykseen.


Amerikkalainen Greensome
(myös Greensome Chapman tai Pinehurst Foresome)

Greensomen erityismuoto, jossa peliparin kumpikin pelaaja lyö avauslyönnin. Molemmat lyövät myös jatkolyönnin, mutta peliparinsa palloa. Tämän jälkeen pari päättää, kummalla pallolla jatketaan ja valitulla pallolla jatketaan vuorotellen lyöden aina reikään asti. Peliä jatkaa se, joka viimeksi ei lyönyt jatkettavaa palloa (Esim. jos nainen ja mies pelaavat parina, avauksen jälkeen mies lyö naisen pallolla jatkolyönnin ja nainen miehen pallolla. Mikäli sen jälkeen valitaan alun perin naisen pallo, jolla mies löi jatkolyönnin, kolmannen lyönnin lyö siis nainen).


Threesome

Threesome-reikäpeli on kolmen pelaajan ryhmässä pelattava reikäpeli. Siinä jokainen pelaaja pelaa henkilökohtaista ottelua samanaikaisesti kahta muuta vastaan. Normaaleja reikäpelin sääntöjä noudatetaan. Väärällä vuorolla pelaamisen säännöt ovat löytyvät sääntökirjasta (21.4b), mutta usein pelaajat sopivat ennen kierrosta keskenään, ettei väärän vuoron sääntöä sovelleta kierroksella.
Huomaa, että threesome-reikäpelissä reiän voi myös antaa, mutta silloin se koskee vain kyseistä ottelua, ellei pelaaja saa annettua reikää myös toiselta vastustajalta.


Foursome

Foursome on paripelimuoto. Siinä lyödään samaa palloa vuorotellen. Pelipari päättää etukäteen kumpi pelaaja lyö aloituslyönnin ykköstiillä. Sen jälkeen palloa lyödään vuorotellen aina reikään asti. Seuraavan aloituspaikan avauslyönnin lyö pelaaja, joka ei edellisellä reiällä lyönyt avauslyöntiä.


Bloodsome

Reikäpeli, jossa peliparin uloslyönneistä vastustaja valitsee huonomman. Tätä palloa jatkaa se, jonka palloa ei valittu ja siten joukkue vuorotellen pelaa pallon reikään asti.


Fourball ja Bestball

Fourball pelimuodossa kaksi pelaajaa pelaa kahta muuta pelaajaa vastaan samassa lähtöryhmässä. Jokainen pelaaja pelaa omaa palloaan, ja peliparin paremman pelaajan tulos on peliparin yhteinen tulos siltä väylältä. Tulos voidaan laskea lyöntimäärinä tai bogeypisteinä.

Best Ball on samainen pelimuoto, jota pelataan 2-4 hengen joukkueina. Kukin pelaaja pelaa omaa palloa omalla tasoituksellaan ja kultakin reiältä huomioidaan koko joukkueen tulokseksi sen reiän parhaan pelaajan tulos nettolyönteinä tai bogeypisteinä.


Irish rumble

Joukkuepeli, jossa pelataan 4 hengen ryhmissä. Ensimmäiseltä 6 reiältä ryhmän tulokseksi merkitään ryhmän paras tulos, toiselta 6 reiältä merkitään ryhmän 2 parasta tulosta, seuraavalta 4 reiältä 3 parasta tulosta ja viimeiseltä 2 reiältä mukaan lasketaan kaikkien tulokset.


Robbins

4 pelaajasta muodostetaan 2 peliparia, jotka pelaavat 6 reiän foursome reikäpelin. 6 reiän jälkeen vaihdetaan pelipareja keskenään, jotka pelaavat seuraavat 6 reikää. Samoin tehdään 12 reiän jälkeen. Vaikka reikäpeli olisi ratkennut ennen kunkin osan loppua, reiät pelataan aina loppuun asti. Peliparin kumpikin saa voitosta 1 pisteen ja tasapelistä ½ pistettä, eli kaikkien pelaajien pistemäärien summa on kierroksen jälkeen 6 pistettä.

Silveri
(Nassau)

2-4 pelaajan lyöntipeli, jossa on jaossa kolme pistettä, jotka joskus sovitaan tietynsuuruisiksi rahasummiksi (esim. femma-femma-femma -peli). Yksi piste annetaan parhaasta ulosmenosta (yhdeksän ensimmäistä reikää), toinen piste parhaasta sisääntulosta (yhdeksän viimeistä reikää) ja kolmas piste parhaasta yhteistuloksesta (18 reikää). Voidaan pelata myös pistebogeynä. Joskus on tapana jakaa piste myös birdieistä.


Juntta

Juntta on kahden parin välinen ottelu samassa lähtöryhmässä, jossa peliparin parasta (netto)tulosta verrataan vastustajaparin parhaaseen (netto)tulokseen – ja parempi saa yhden pisteen (tasatuloksessa kumpikin saa nolla pistettä). Myös peliparin huonompaa (netto)tulosta verrataan vastustajaparin huonompaan (netto)tulokseen – ja näistä parempi pelipari saa yhden pisteen. Mikäli jompikumpi joukkue saa pisteen sekä paremmasta, että huonommasta tuloksesta, eli yhteensä kaksi pistettä, saa kyseinen pelipari yhden ylimääräisen pisteen – siis yhteensä kolme pistettä, eli juntan. Myös jokaisesta birdiestä pelipari saa yhden pisteen, jolloin reikäkohtainen maksimipistemäärä on viisi. Väylällä 17 pisteet tuplataan (eli peliparin maksimipisteet 10) ja väylällä 18 pisteet triplataan (eli peliparin maksimipisteet 15), jolloin ottelu säilyy jännittävänä useimmiten viimeiselle reiälle asti. Mikäli viimeisen reiän jälkeen tilanne on edelleen tasan, pelataan uusintareikä joko seuraavalla väylällä tai esimerkiksi harjoitusviheriöllä.


Pink Ball

Joukkueelle (3–4 pelaajaa) annetaan mukaan Pink Ball, jolla jokainen joukkueen jäsen pelaa vuorotellen. Pink Ball -pallolla pelaava joukkueen jäsen saa reiältä saadun bogeypisteensä tuplana niin kauan kun nimenomainen Pink Ball -pallo on pelissä. Esim. jos pelaaja saa reiältä 2 bogeypistettä ja hän on pelannut Pink Ball -pallolla, on joukkueen tulos 4 pistettä. Joukkueen muut pelaajat pelaavat reiän normaalisti omalla pallolla. Joukkueen tuloskorttiin merkataan aina joukkueen paras pb -tulos kultakin reiältä. Se voi olla pelattu tavallisella pallolla, jos pinkillä pallolla pelannut saa vähemmän pisteitä, kuin joku muu joukkueen jäsen tai pinkki pallo on jo hävinnyt. Mikäli Pink Ball -pallo häviää, ei Pink Ball vuorossa oleva pelaaja saa enää tuplausta kyseiseltä reiältä eikä joukkue voi enää loppukierroksen käyttää pink ball -etua. Jos joukkue tuo Pink Ball -pallon takaisin klubille kierroksen päätyttyä, saa joukkue vielä bonuksena 2 pistettä.

Yksilöpelit

Lyöntipeli

Lyöntipelissä lasketaan kaikki pelikierroksen aikana lyödyt lyönnit yhteen ja vähiten lyöntejä lyönyt on voittaja. Lyöntipeliä voidaan pelata ilman tasoituksia (scratch) tai tasoitusten kanssa, tai pistelaskussa voidaan käyttää bogey-pisteitä.


Pistebogey

Pelaajan pelitasoitus (slope) määrittää, mikä pelaajan oma ihannetulos (par-tulos) on milläkin reiällä. Jos pelaaja pelaa reiän omaan par-tulokseensa, hän saa siitä kaksi pistettä. Jos huonommin, pisteitä kertyy yksi tai nolla. Jos taas paremmin, kertyy pisteitä kolme tai enemmän. Pistebogey-pelissä ei tarvitse pelata reikää loppuun asti eli siinä vaiheessa, kun pisteitä ei enää kerry, vaan pallon voi laittaa taskuun ja siirtyä seuraavalle reiälle. Pistebogey-laskentatapaa voi käyttää sekä lyöntipelissä että reikäpelissä. Myös pari- tai joukkuepeleissä tulokset voi laskea lyöntituloksen sijasta bogey-pisteinä.


Maksimitulos

Maksimitulos on lyöntipelimuoto, jossa kilpailumääräyksissä asetetaan pelaajille tai pelaajapareille reikäkohtainen maksimitulos, kuten kaksi kertaa par, joku kiinteä̈ lyöntimäärä tai netto tuplabogey. Palaaja merkitsee korttiinsa todellisen lyöntimäärän tai viivan (jos palloa ei pelata reikään asti), mutta tuloslaskennassa kyseiseltä reiältä tulokseksi lasketaan maksimitulos.


Reikäpeli

Reikäpelissä pelataan yksittäisten reikien voitosta, ja voittaja on se, joka on voittanut eniten reikiä. Reikäpeliä voi pelata tasoituksilla, leikatuilla tasoituksilla tai ilman tasoituksia. Reikäpelissä tasoitus voidaan laskea kohdistaen pelaajien tasoitusero vaikeimmille reille (esimerkiksi jos pelaajien tasoitukset ovat 10 ja 20, korkeamman tasoituksen pelaaja saa yhden tasoituslyönnin reille, joiden hcp on 1-10). Pelaajat voivat sopia tasoituksesta myös pelin alkuun, jolloin ei tarvitse välittää reikäkohtaisista hcp-luvuista (esim. korkeamman tasoituksen pelaaja on ottelua aloitettaesa ”5 up”).
Reikäpeli päättyy siinä vaiheessa, kun toinen pelaaja johtaa niin paljon, ettei häviöllä oleva enää voi saada peliä tasan. Mikäli peli on tasan viimeisen reiän jälkeen, pelaajat jatkavat peliä reikä kerrallaan, kunnes voittaja selviää. Reikäpelissä voidaan myös määrätä viimeisille rei'ille kertoimet (esim. reiän 17 voitto kerrotaan kahdella ja reiän 18 voitto kerrotaan kolmella), minkä seurauksena vältetään useammin tilanne, jossa ottelu päättyy ennen viimeistä reikää. Joukkuekisoissa on myös tavanomaista, että reikäpeli voi päättyä tasan esim. 9 tai 18 reiän jälkeen, kuten esimerkiksi Ryder Cupissa.
Reikäpeli ei pääsääntöisesti ole tasoituskelpoinen kierros, mutta sitä voidaan pelata tasoituskelpoisena siten, että noudatetaan lyöntipelin sääntöjä. Tällöin jokainen reikä on pelattava loppuun asti. Koska lyöntipelin ja reikäpelin säännöt poikkeavat toisistaan, ennen kierrosta on sovittava, pelataanko reikäpelin säännöillä, vai tasoituskierros lyöntipelin säännöillä.
Reikäpeliä voidaan pelata myös 4 hengen ryhmässä, kuten esim. reikäpelimestisten lohkopeleissä. Sillon jokainen pelaa jokaista vastaan 6 reiän ottelun, joka voi päättyä myös tasapeliin. 6 reiän jälkeen pelipareja vaihdetaan, samoin 12 reiän jälkeen. Voitosta saa 1 pisteen ja tasapelistä puoli pistettä, eli enimmäispistemäärä kierrokselta on 3 pistettä. Tasapisteissä voitettujen reikien määrä ratkaisee ja mikäli nekin menevät tasan, ratkaisee voitettujen ja hävittyjen reikien erotus.


Mulligan

Mulliganilla tarkoitetaan epäonnistuneen avauslyönnin jälkeen ilman rangaistuksia uusittavaa avauslyöntiä. Mikäli pelaaja lyö uusintalyönnin eli mulliganin, ei pelaaja voi enää valita pelattavaksi ensimmäistä palloa.
Erityismuoto on ns. ruotsalainen mulligan, jossa pelaaja voi uusintalyönnin jälkeen päättää pelatakin ensimmäiseksi lyödyllä pallolla. Huomaa, että mulligan on käytettävissä vain epävirallisissa peleissä eikä kierros ole tasoituskelpoinen.
Mulligan on myös pelimuoto, jossa pelaaja saa tasoituksena mukaisen määrän uusintalyöntejä (esimerkiksi kertoimella 60 %) ja näitä mulliganeja voi silloin käyttää minkä tahansa lyönnin uusimiseksi. Amerikassa järjestetään myös hyväntekeväisyystapahtumia, joissa pelaaja voi ostaa mulliganeja kierroksen aikana ja
rahat menevät johonkin hyvään tarkoitukseen.


Lippukilpailu

Lippukilpailussa pelaaja saa käyttöönsä niin monta lyöntiä kuin kentän par on lisättynä omalla pelitasoituksellaan. Esim. kentän par on 72 ja pelaajan oma pelitasoitus on 20, saa hän siis käyttää 92 lyöntiä. Lippukilpailu pelataan lyöntipelinä eli palloon pelattava reikään asti joka väylällä. Tulos on se paikka golfkentällä, johon pelaajan kaikki käytössä olevat lyöntimäärät ovat riittäneet (eli viimeisen lyönnin jälkeen matka pallolta kyseisen väylän reikään). Paikka merkitään pienellä lipulla, jossa on pelaajan nimi tai viheriöllä mitattuna matkana kyseiseen reikään. Mikäli pelaajan viimeinen lyönti päätyy estealueelle, lippu asetetaan kohtaan, jossa pallo viimeksi ylitti estealueen rajan. Jos pelaaja pelaa alle oman tasoituksensa, hän jatkaa peliä toiselle kierrokselle niin kauan kuin lyönnit riittävät. Tällöin myös merkitsijän tulee lähteä mukaan.


Narukilpailu

Narukisa on lyöntipeli, joka on varsin hidastempoinen, mutta soveltuu esim. Par3 harjoituskentälle perheen nuoriempien kanssa. Pelaaja saa tasoitukseensa suhteutetun metrimäärän narua (50 cm tasoituslyöntiä kohden, ts. 36:n tasoituksella saa 18 metriä narua/ 18-reikää). Pelin aikana pelaaja saa parantaa pallonsa
asemaa eli siirtää sitä lähemmäksi reikää, esteestä pois, rajojen ulkopuolelta sisäpuolelle, karheikosta kentälle tai reikään. Palloa siirtäessään pelaaja saa itse asettaa pallon. Aina kun pelaaja siirtää palloaan narusta leikataan siirretyn matkan verran pois. Pelaajalla ei ole pelissä muuta tasoitusta kuin naru. Pelaajan käyttämä lyöntimäärä on hänen tuloksensa. Käyttämättömästä narusta ei hyvitetä pelaajaa. Narukisan tulos ei vaikuta tasoitukseen ja muista kerätä narunpätkät roskikseen.


Chicken and snake

Erinomainen kisa harjoitusviheriöllä, jolla on vähintään 6 reikää. Kisaan voi ottaa osaa kaksi tai useampia pelaajia. Lyhyeksi jätetty putti tuottaa pelaajalle 1 miinuspisteen. Pitkäksi lyöty putti antaa 1 miinuspisteen vain, jos paluuputti ei putoa, muuten nolla. Suoraan reikään ensimmäisellä lyöty putti antaa 1 pluspisteen. Kun viheriön kaikki reiät on kierretty, ehkä useaankin kertaan, lasketaan plussat ja miinukset ja pisteille on usein sovittu jokin pieni hinta.


Yksilöpelit ryhmässä

Skini

Peli on kahden, kolmen tai neljän pelaajan kesken lyöntipelinä käytävä kilpailu kunkin reiän voitosta. Jokainen reikä antaa kilpailuun yhden pisteen. Pisteen, jonka pelaajat usein sopivat joksikin rahasummaksi, saa pelaaja, joka selvittää reiän pienimmällä lyöntimäärällä. Jos saman parhaan tuloksen saavuttaa useampi kuin yksi pelaaja, pistettä ei anneta, vaan se siirtyy jaettavaksi seuraavalle reiälle. Tasattujen reikien pisteet kumuloituvat usein suureksi potiksi, jonka räjäyttää se, joka ensimmäisenä yksin tekee reiän parhaan tuloksen. Skineistä on lukuisia muunnoksia, joista eräs on puttiskini. Siinä jokaisen reiän skinit ratkaistaan (yleensä ilman tasoituksia) pelkästään puttien perusteella ja puteiksi ainoastaan ne, jotka putataan viheriöltä. Mikäli pelaaja puttaa viheriöltä ulos, lasketaan myös seuraava tai seuraavat putit mukaan. Edelleen skiniä voidaan pelata oman peliryhmän sisällä tai sokkoskininä siten, että skinit lasketaan vasta kaikkien ryhmien saavuttua klubitalolle. Skinejä pelataan usein ilman tasoituksia, mutta mikäli mukana on eritasoisia pelaajia myös tasoituksilla. Tasoitukset tulisi kohdentaa reikäpelin tavoin kentän vaikeimmille
rei’ille. Eli jos pelaajien tasoitukset ovat 10 ja 20, korkeamman tasoituksen pelaaja saa yhden tasoituslyönnin väylillä, joiden hcp 1-10. Mikäli skinejä pelataan useamman pelaajan kesken, tasoituksia tulee kuitenkin leikata ryhmän koon mukaan.


Kööpenhaminalainen
(kolmelle)

Kilpailu on lyöntipelikilpailu kolmen pelaajan kesken ja kilpailussa jaetaan kullakin reiällä 6 pistettä. Paras tulos antaa 4 pistettä, seuraavaksi paras 2 pistettä ja huonoin 0 pistettä. Yhden pelaajan ollessa yksinään paras ja kahden muun tasatuloksella on pistejako 4-1-1. Kun kaksi parasta ovat samalla tuloksella on pistejako 3-3-0. Kaikkien ollessa samalla tuloksella jakaantuvat pisteet 2-2-2.
Kööpenhaminalaista voi pelata myös neljän hengen versiona, jolloin jokaiselta reiältä jaossa on 12 pistettä. Yksin voittaja saa 6 pistettä, kakkonen 4, kolmonen 2 pistettä. Jos 2 pelaa saman parhaan tuloksen ja loput 2 saman huonomman tuloksen, pistejako on 5-5-1-1. Jos kaikilla sama tulos, kaikki saavat siltä reiältä 3 pistettä.

​​​​​​​


Kilpailujen määritteitä


Henkilökohtainen

Henkilökohtainen lyönti- tai pistebogeykilpailu.

2-hengen joukkue

Joukkueessa oltava 2 henkilöä, joista ainakin toinen on NGCC:n jäsen. Ei koske avoimia kilpailuja, joissa molemmat voivat olla vieraspelaajia.

3-hengen joukkue

Joukkueessa oltava 3 henkilöä, joista ainakin yksi on NGCC:n jäsen. Ei koske avoimia kilpailuja, joissa kaikki voivat olla vieraspelaajia.

4-hengen joukkue

Joukkueessa oltava 4 henkilöä, joista ainakin yksi on NGCC:n jäsen. Ei koske avoimia kilpailuja, joissa kaikki voivat olla vieraspelaajia.

Avoin kilpailu

Kilpailu on avoin sekä jäsenille että vieraspelaajille. Kilpailu voi olla tarkoitettu pelkästään esimerkiksi junioreille, senioreille, mideille jne. Tämä on kerrottu kilpailun kuvauksessa tapahtumalistalla.

Klubien väliset kilpailut

Klubien väliset kilpailut pelataan usein Ryder Cup -säännöin, josta ohessa mukaillut säännöt. Katso kilpailukohtaiset säännöt / poikkeamat kilpailun omasta kuvauksesta.

Pelit pelataan reikäpeleinä sekä fourball- että singeliotteluina. Valitsijakapteenit nimeävät joukkueensa pelijärjestyksen ennakkoon siten, että alempaan sarjaan kuuluvat pelaajat starttaavat ensin. Singelipeleihin voidaan pelaajia tarvittaessa vaihtaa ilman erityistä syytä, jolloin joukkueisiin voidaan nimetä enemmänkin pelaajia. Joukkueiden valitsijakapteenit voivat olla pelaavassa kokoonpanossa.

Jaossa on pisteitä seuraavasti. Voitosta saa yhden pisteen ja tasatuloksesta puoli pistettä sillä jatkoreikiä ei pelata.

Jäsenkilpailu

Kilpailu on tarkoitettu pelkästään seuran omille jäsenille.

Jäsenille ja heidän vieraille

Joukkue voi koostua jäsenestä ja hänen kutsumista vieraspelaajista.

Perhejoukkue (jäsenille ja perheelle)

Joukkue voi koostua jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvista tai sukulaisista.

Yhteislähtö

Yhteislähtökilpailuissa startit on jaettu kentän eri tiiauspaikoille ja kilpailun starttiaika on jokaiselle ryhmälle sama. Mikäli kilpailuun osallistuu niin paljon kilpailijoita ettei tiiauspaikkoja ole riittävästi samanaikaiseen starttiaikaan, ryhmät starttaavat joiltakin tiiauspaikoilta peräkkäin. Oman tiiauspaikkasi ja starttiaikasi näet tuloskortista.