Vastike ja jäsenmaksut kaudelle 2023 | Nordcenter


 

 

Vastike- ja jäsenmaksut kaudelle 2023

Vastikemaksulaskuissa on lähettäjänä Autoinvoice Transactions ja jäsenmaksulaskuissa Maventa Transactions, joka on Oy Nordgolf Ab:n ja NGCC ry:n käyttämä laskutusverkko.


Vastikelaskut lähetettiin 20.1.2023 sähköpostitse ja jäsenmaksut 2.2.2023.