KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN​​​​​​​ | Nordcenter

Toukokuussa Fream kentällä lähdöt 10 tiiltä 

 Siirtosääntö voimassa.

 

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.1.2023
​​​​​​​


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Nordgolf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.1.2023 kello 18:00.

Paikka: Original Sokos Hotel Tripla Pasila (kokouskeskus 5. krs),
Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 13.1.2023 kello 15:00 mennessä. Samalla osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan mahdollinen lakimääräinen tai valtakirjan nojalla toimiva edusta. Ilmoittautumiset on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse nordcenter@nordcenter.com tai puhelimitse ma - pe klo 9.00 -14.00 numeroon 0600 390755. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kirjallinen valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen nordcenter@nordcenter.com tai postitse Oy Nordgolf Ab, Åminnen kartanontie 4, 10410 Åminnefors.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 17:30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
 8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 9. Päätetään pelioikeuden käyttäjien oikeudesta tuoda vieraita sekä näiltä perittävistä pelimaksuista
 10. Päätetään osakkeenomistajilta perittävistä vastikkeista ja muista yhtiöjärjestyksen mukaisista maksuista
 11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta
 12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
 13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 14. Päätetään hallituksen jäsenten valinnasta
 15. Tiedotetaan yhtiökokouksen pöytäkirjan esillepanosta
 16. Kokouksen päättäminen


Tämän kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille lähetetään kokouksen ennakkomateriaali sekä yhtiön tilinpäätösmateriaali. Osakeyhtiölain edellyttämät varsinaisen yhtiökokouksen asiakirjat ja mahdolliset esityslistan muut liitteet ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaina 10.1.2023 lähtien yhtiön pääkonttorissa, Åminnen Kartanon tie 4, 10410 Åminnefors. Yhtiö lähettää asiakirjat osakkaan pyynnöstä myös sähköpostitse. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Åminnefors, 21.12.2022

OY NORDGOLF AB:N HALLITUS